Dagens Tarot Kort Mandag 25 November 2019

Dagens Tarot Kort Mandag 25 November 2019

Lykkehjulet og seks av sverd- Skrevet Av Tarot Søstrene

Dagens kort indikerer en ny endring, nå kan ting endelig snu seg til det bedre. Det har vært kamper og mentalt belastende situasjoner, men du er på vei til å endre måten du tenker og handler på.
For hvis du ikke endrer deg og beveger deg bort fra de negative tankene dine, er det ingen måte du kan gå fremover i riktig retning. I dag handler om å innse hvorfor du gjør det verre for deg selv.
Lag en plan og hold deg til den. Ikke se tilbake, for du går ikke den veien, så hold fokuset på det som ligger foran deg. Hjulet kan lett gå i feil retning hvis det ikke blir gjort endringer, ikke vær redd for å gi slipp på de dårlige vanene dine.

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Ring ev av våre veiledere nå.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

Wheel of fortune and six of swords

Today’s cards indicate a new change, things might finally be turning around for the better. There have been struggles and mentally stressful situations, but you are on a path now changing the way you think and act. Because if you don't change and move away from your negative thoughts, then there is no way you can move forward in the right direction. Today is about realizing why you make it worse for yourself.
Make a plan and stick to it. Don’t look back, you are not going that way so keep the focus on what is in front of you. The wheel can easily go in the wrong direction if changes are not made, don’t be afraid to let go of your bad habits.