Dagens Tarot Kort Søndag 24 November 2019

Dagens Tarot Kort Søndag 24 November 2019

Tårnet og pasjen av beger- Skrevet Av Tarot Søstrene

En av de viktigste betydningene av disse kortene er at du bør være åpen for nye ideer, spesielt de som kommer fra en intuitiv inspirasjon. Kortene ser ut til å si at slik inspirasjon bør omfavnes, til tross for at det er noe du kanskje ikke hadde forventet. Det kan føre deg ut på et eventyr og åpne mange dører samtidig. Forandring i seg selv som er en normal del av livet som man må omfavnes. Men det kan også få frem frykt, for det betyr at vi må forlate det vi trodde var sant før denne hendelsen. De gamle måtene å se ting på er ikke lenger nyttige, og du må finne et annet sett med oppfatninger og verdier isteden for de gamle.

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Ring ev av våre veiledere nå.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

Tower and page of cups

One of the most important meanings with these cards is that you should be open to new ideas, especially ones that appear from intuitive inspiration. The cards seem to state that such inspiration should be embraced, despite it being something that you may not have expected. It could lead you to adventure and open many doors at the same time. Change itself is a normal part of life that one has to embrace. But it can sometimes strike fear, for it means that we must abandon the truths that we have known before this event. The old ways are no longer useful, and you must find another set of beliefs, values to take their place.