Dagens Tarot Kort Torsdag 21 November 2019

Dagens Tarot Kort Torsdag 21 November 2019

Styrken og ti av beger - Skrevet Av Tarot Søstrene

Disse kortene har en måte å vise deg din indre styrke og styrken i det øyeblikket når du føler du trenger det. Det kan gi deg en følelse av fryktløshet. Du har evnen til å forbli rolig og sterk selv når livet ditt går gjennom enorm kamp. Motstandskraften din vil hjelpe deg sterkt, og fryktløsheten din betyr at du ikke skal ha noen problemer med å si ifra hva du mener når du trenger det. Det er her alle dine drømmer, ønsker, behov og ønsker kan oppfylles. Disse kortene betyr noe som så mange av oss søker etter. Ta et øyeblikk nå, pust dypt se deg selv i speilet, se hvem du virkelig er og elske den personen, eller hvis du ikke gjør det, så begynn å se personen som du ville elsket å være og begynner du å være den personen i stedet.

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Ring ev av våre veiledere nå.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

Strength and ten of cups

These cards have a way of showing you your inner strength and fortitude during moments like these, when you may be feeling in distress. It can give you a sense of fearlessness. You have the ability to remain calm and strong even when your life is going through immense struggle. Your resilience will greatly aid you, and your fearlessness means that you should have no issues speaking your mind when you need to. This is where all your dreams, wants, needs and wishes can be fulfilled. These cards signifies something that so many of us are searching for. Take a moment and breathe, look at yourself in the mirror see who you really are and love that person, or if you don't, then start seing the person who you would love to be and start being that person instead.