Dagens Tarot Kort Onsdag 20 November 2019

Dagens Tarot Kort Onsdag 20 November 2019

Magikeren og fire av mynter- Skrevet Av Tarot Søstrene

Disse kortene er en representasjon av ren viljestyrke. Dette kan bety at det er på tide å utnytte det fulle potensialet ditt uten å nøle. Husk at du er mektig! skap din indre verden og den ytre vil følge. Disse kortene er i stand til å generere både negative og positive oppfatninger. På den ene siden har du lykkes med å oppnå mye av dine mål og du har klart å oppnå en betydelig materiell rikdom i prosessen. På den andre siden er det imidlertid en betydelig sjanse for at du begynner å verdsette ting bare for deres materielle verdi. Du har jobbet hardt for å komme til det punktet du er nå og det er helt naturlig for deg å ønske deg å være sikker på at du holder deg stabil. Ikke la frykten definere handlingene dine.

 

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Ring ev av våre veiledere nå.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

Magician and four of pentacles

These cards are the representation of pure willpower. This might mean that it's time to tap into your full potential without hesitation. Remember that you are powerful, create your inner world, and the outer will follow. These cards are capable of generating both negative and positive perceptions. On one hand, you have successfully managed to accomplish much of your goals and you have managed to attain a significant material wealth in the process. However, on the other hand, there is a significant chance that you will start valuing things only for their material worth. You have worked hard to get to the point where you are now, and it is absolutely natural for you to desire to make sure that you remain stable. However, this also has a chance to turn you into an overly possessive or greedy person who wants to ensure that no one is capable of taking away your own wealth. Don't let your fear define your actions.