Dagens Tarot Kort Søndag 17 November 2019

Dagens Tarot Kort Søndag 17 November 2019

Hermitten og seks av mynter - Skrevet Av Tarot Søstrene

Kortene indikerer isolasjon, du kan tenke på at du trenger å være alene og føle at du vil gjemme deg bort fra verden. Du isoler deg fra alt og alle og håper at alt i mellomtiden fikser seg på en magisk måte. Dessverre fungerer ikke livet på denne måten. Du har jobbet så hardt for å komme dit du er, ikke begynn å gjemme deg nå. Du må holde balansen i livet ditt, spesielt i din økonomiske situasjon, ikke overdriv. Betal det du trenger å betale og fortsett å fokusere på fremtiden. I morgen blir en bedre dag, bare husk det!

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Ring ev av våre veiledere nå.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

The hermit and six of pentacles

The cards indicate isolation, you may be contemplating that you need to be alone, feeling like you want to hide away from the world. Isolating yourself from everything and everyone, hoping that in the meantime everything will magically fix itself. Unfortunately, life doesn't work this way. You have worked so hard to get to where you are, don't start hiding now. You need to keep the balance within your life, especially within your financial situation, don't overindulge, especially not today. Pay what needs to get paid and keep focusing on your future. Tomorrow will be a better day, just remember that.