Dagens Tarot Kort Fredag 15 November 2019

Dagens Tarot Kort Fredag 15 November 2019

Dommen og åtte av mynter - Skrevet Av Tarot Søstrene

Livet har vært en berg-og-dalbane, spesielt når det gjelder økonomien din. Det har vært gode tider, og det har vært klart veldig dårlige. Nå er det på tide at du ser ting annerledes, virkelig åpner deg for et nytt perspektiv. Forsøk å ikke fokusere all din energi på alt det harde arbeidet du har gjort og det lille du har fått igjen. Fokuser på hvor langt du har kommet og hvor mye du har lært i prosessen. Du er ikke lenger den samme personen du var, så det er ikke nødvendig å oppføre deg på samme måte som du gjorde. Ikke press deg selv til å strebe etter perfeksjon når du ikke en gang vet hvordan det er. Vær den beste du kan , og se at hver ny dag er en ny utfordring, noen vanskeligere enn andre, men likevel er det en veldig positiv utfordring.

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Ring ev av våre veiledere nå.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

Judgment and eight of pentacles

Life has been a rollercoaster, especially when it comes to your finances. There have been great times, and there have been ready bad ones. Now its time for you to see things differently, really open yourself up to a new perspective. Try not to focus all your energy on all the hard work you have done and the little you have received. Focus on how far you have come and how much it has made you learn in the process. You are no longer the same person you were, so there is no need for you to act the same way as you did. Don't push yourself to strive for perfection when you don't even know what that would be. Be the best that you can be, and see that every day is a new challenge some harder than others but still it is a positive challenge.