Dagens Tarot Kort Torsdag 14 November 2019

Dagens Tarot Kort Torsdag 14 November 2019

Månen og knekten av sverd - Skrevet Av Tarot Søstrene

Dagens kort forteller om usikkerhet. Du kan føle deg usikker på hvem du kan stole på. Kanskje noen i nærheten av deg har vist en side du ikke visste var der ,eller sa noe de ikke skulle ha sakt. Noen mennesker er gode til å holde hemmeligheter, andre er gode til å sladdre. Forsikre deg om at du vet hvilken type person du snakker med. Forsøk å ikke plassere deg selv i en situasjon der du sier noe i tillit til feil person, og dermed vil alle finne ut av det. Noen ganger når du får denne urolige følelsen i bunnen av magen, er det fordi du prøver å advare og beskytte deg selv, så lytt til den følelsen. På slutten av dagen bare husk å være sannferdig til deg selv.

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Ring ev av våre veiledere nå.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

The moon and knight of swords

Today's cards indicate uncertainty. You may feel unsure about who you can trust. Maybe someone close to you has shown a side you didn't know was there or said something they shouldn't have. Some people are good for keeping secrets others are good for gossip. Make sure you know what type of person you are talking to. Try not to place yourself in a situation where you say something in confidence to the wrong person, and everyone finds out. Sometimes when you get this uneasy feeling at the bottom of your stomach, its because you are trying to warn and protect yourself, so listen to it. At the end of the day just remember to be truthful to you.