Dagens Tarot Kort Onsdag 13 November 2019

Dagens Tarot Kort Onsdag 13 November 2019

Ypperste prestinnen og ni av beger -  Skrevet Av Tarot Søstrene

Disse kortene viser til din indre kunnskap. Det kan være på tide å lytte til intuisjonen din i stedet for å prioritere intellektet og det bevisste sinnet. For å finne svarene du søker, må du søke dypt inne i deg selv. Du kan bare få tilgang til svarene på spørsmålene du har i deg selv. En del av deg kan føle deg tilfreds og fornøyd med alt, mens den andre halvparten gjemmer seg følelsesmessig. Det er en emosjonell blokkering i deg som du trenger å frigjøre slik at du kan komme deg videre.

Kanskje er det frykt for å åpne seg eller redselen for å bli såret igjen uansett hva motivet er , så er tiden inne nå, det er ikke en prosess som skal presses igjennom ta tiden til hjelp. Stol på følelsen du får når du møter nye mennesker, eller når du kommer inn i ukjente situasjoner. Ditt høyere selv er alltid der for å veilede deg, alt du trenger å gjøre er å lytte.

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Ring ev av våre veiledere nå.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

The high priestess and nine of cups

These cards relate to your inner knowledge. It might be time for you to listen to your intuition rather than prioritizing your intellect and conscious mind. In order to find the answers you seek, you need to search deep within yourself. The answers to the questions you have can only be accessed within you. A part of you may feel content and happy with everything, while the other half hides away emotionally. There is an emotional blockage within you that you need to release in order to move forward. Maybe it's fear of opening up or the fear of getting hurt again whatever the motive is its time to let it go, and slowly. This is not a process you should rush. Trust the feeling you get when you meet new people, or when you enter unfamiliar situations. Your higher self is always there to guide you, all you have to do is listen.