Dagens Tarot Kort Tirsdag 12 November 2019

Dagens Tarot Kort Tirsdag 12 November 2019

Styrken og syv av sverd

Dagens kort indikerer litt av en selvmotsigelse. På den ene siden føler du deg sterk og trygg i livet og tror at du er på rett vei, men på den andre er som om du vil flykte, så langt vekk fra alle og bare dra. Det er som om tankene dine er delt i to. Forsøk å lytte mer til hjertet enn hodet, spesielt i disse situasjonene. Den veien som ser lettest ut er kanskje ikke det , så prøv å ikke ta den veien. Ikke løp vekk fra mennesker eller situasjoner, hold ut litt lenger og kanskje vil situasjonen endre seg. Den følelsen av sikkerhet du har inne i deg er ikke falsk, så tro på den.

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Ring ev av våre veiledere nå.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

Strength and seven of swords

Today's cards indicate a bit of a contradiction. On one side, you feel strong and secure in your life and believe that you are on the right path. Although, on the other its as if you want to escape, get away from everyone and just leave. It is as if your mind is split in two. Try to listen more to your heart than your head, particularly in these situations. The way that looks the easiest might not be, so try not to go for that option. Don't run away from people or situations, hold out a bit longer and maybe the situation will change. That feeling you have inside of security is not fake, so believe in it.