Dagens Tarot Kort Søndag 10 November 2019

Dagens Tarot Kort Søndag 10 November 2019

Rettferdighet og fem av sverd.

Dagens kort indikerer at det er viktig å ikke ta noen snarveier i livet. Det er viktig å holde balansen mellom jobb og hjem. Det kan være mye sjalusi som omgir deg nå så hold øyene åpene, så prøv å unngå situasjoner du ikke ønsker å være i. Ord som snakkes er kanskje ikke alltid bare sannhet, så vær på vakt mot dette og sørg for at du vet hvem du kan stole på og hvem du ikke kan. Sørg også for at ordene dine er sannferdige og fylt med gode intensjoner. Da denne negative sjalusienergien har muligheten til å påvirke deg på en dårlig måte.

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Ring ev av våre veiledere nå.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

Justice and five of swords

Today’s cards indicate that it's important not to take any short cuts in life. It's vital to keep the balance between work and home. Keep an eye out as there might be a lot of jealousy surrounding you, so try not to place yourself in any situations you don't wish to be in. Words that are spoken might not always bare only the truth, so just be wary of this and make sure you know who you can trust and who you cant. Also, make sure that your words are truthful and filled with good intentions. As this negative energy of jealousy has the possibility to influence you in a bad way.