Dagens Tarot Kort Fredag 8 November 2019

Dagens Tarot Kort Fredag 8 November 2019

Den hengte mannen og seks av staver

Dagens kort kan gå litt inn på frykten vår. Frykten for å virkelig lykkes. Spør deg selv, hvorfor er du redd for å vinne, for å nå dine endelige mål. Hva er det som virkelig holder deg tilbake? Du er på rett vei, og kanskje ser du ikke at ting har endret seg eller at du gjør det, men det føles fortsatt ikke som det er godt nok. Hold deg sterk og fortsett. Ikke vær redd for å gjøre feil. For å klare det i denne verdenen, må du ta risiko nå og da. Hvis du endre måten du ser livet ditt på, og bare da kan du kanskje gjøre den nye visjonen din til virkelighet.

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Ring ev av våre veiledere nå.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

The hanged man and six of wands

Today's cards may touch on our fears a bit. The fear of really being successful. Ask yourself, why are you afraid of winning, of reaching your ultimate goals. What is it that is really holding you back. You are on the right path, and maybe you don't see that things have changed or you do, but it still doesn't feel like its enough. Stay strong and keep going. Don't be afraid to make mistakes. In order to make it in this world, you need to take risks now and again. Change the way you see your life, and just maybe you can make the new vision a reality.