Dagens Tarot Kort Torsdag 7 November 2019

Dagens Tarot Kort Torsdag 7 November 2019

Vognen og fire av beger

I dag kan du føle deg som om livet er urettferdig, kanskje er du fremdeles ikke der du håpet du skulle være. Disse kortene forteller at du kanskje skulle ønske at ting var annerledes, at du var på et annet sted, selv om dette kan bli en mulighet så er det viktig for deg å fokusere på det du har nå. Gresset er ikke alltid grønnere på den andre siden, det kan være en annen måte å se det på. Hvis du ikke kan se det vakre i livet ditt her og nå, vil det være vanskelig for deg å strebe mot målene dine. Du går muligens gjennom en litt emosjonell reise for øyeblikket, så ha tro, at ja, du er på rett vei, og ja, til slutt vil du være der du håper å være. Så bare fortsett å gå på.

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Ring ev av våre veiledere nå.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

The chariot and four of cups

Today you may feel as if life is unfair, maybe your still not where you hoped you would be. These cards indicate that maybe you wish things were different, that you were in a different place, although this can become a possibility its important for you to also focus on what you have now. The grass isn't always greener on the other side, it might be just a different way of looking at it. If you cant see the beauty in your life in the here and now, then it's going to be hard for you to strive towards your goals. You are possibly going through a bit of an emotional journey at the moment, so have faith, that yes you are on the right path, and yes you will eventually be where you hope to be. Just keep pushing through.