Dagens Tarot Kort Onsdag 6 November 2019

Dagens Tarot Kort Onsdag 6 November 2019

Magikeren og to av mynter

Du har gjort en god jobb med å holde ting stabilt, da det ser ut til at du er veldig god til å tilpasse deg alle endringene ber deg om å kontinuerlig balansere livet ditt. Visse valg må tas, og disse kan gi store endringer og utfordringer for deg. Planlegg økonomien deretter, kontroller utgiftene og inntektene dine for å skape et solid fundament for fremtiden. Når det gjelder helse, ber disse kortene deg om å finne en balanse mellom din egen trivsel og ditt ansvar. Det er lett å gjøre deg selv til siste prioritet når du har så mange ting som skjer rundt deg. Husk at hvis du ikke fungerer ordentlig, så kan ingenting annet gjøre. Glem aldri at du er mektig, skap din indre verden, og den ytre vil følge etter.

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Ring ev av våre veiledere nå.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

The magician and two of pentacles

You've done a good job keeping things stable, as you seem to be able to adapt well to all the changes that ask you to continually re-balance your life. Certain choices will have to be made, and these can bring forth great changes and challenges for you. Plan your finances accordingly, control your expenditures and your income to create a solid foundation for your future. In terms of health, these cards ask you to find a balance between your own well-being and your responsibilities. It's easy to make yourself the last priority when you have so many things happening around you. Remember that if you're not functioning correctly then nothing else can. Never forget you are powerful, create your inner world, and the outer will follow.