Dagens Tarot Kort Mandag 4 November 2019

Dagens Tarot Kort Mandag 4 November 2019

Solen og fem av sverd

I dag er en veldig positiv og lykkelig dag, så det er viktig at du tar vare på hvordan du kommuniserer med andre. Det å spøke med og være barnslig er bra i noen situasjoner, bare ikke i alle situasjoner og kanskje ikke denne. Forsikre deg om at holdningen din passer til omgivelsene du er i. Ikke prøv å overkompensere, spesielt ikke når du forteller historier til folk. Pass på overdrivelse rundt visse detaljer fungerer kanskje ikke så bra, spesielt i dag.

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Ring ev av våre veiledere nå.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

The sun and five of swords

Today is a very positive and happy day, so its important that you take care of how you communicate with others. Joking and being childish is fine in some situations, just not all situations and maybe not this one. Make sure your attitude fits the setting that you are in. Don't try to overcompensate, especially when your telling stories to people. Over exaggeration on certain details may not work out too well, especially today.