Dagens Tarot Kort Søndag 3 November 2019

Dagens Tarot Kort Søndag 3 November 2019

Vognen og tre av sverd

I dag er det viktig at du holder balansen mellom tankene og handlingene dine. Du har jobbet hardt for din fremtidige suksess, og er på rett vei, selv om du i dag kan bli lurt til å gå tilbake til gamle vaner. Kanskje du ikke skal fokusere så mye som du har vært, eller til og med jobbe så hardt som du vet du burde. I dag har muligheten til å bringe fortiden tilbake i fokus. Du må være sterk og ikke la dette skje. Fortiden må forbli i fortiden, dette inkluderer hvordan du pleide å gjøre og håndtere ting, og visse situasjoner. Vær sterk og kjemp for din fremtid.

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Ring ev av våre veiledere nå.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

Chariot and three of swords

Today its important you keep the balance with your thoughts and actions. You have been working hard for your future success, and are on the right path, although today may trick you into going back into old habits. Maybe not focusing as much as you have been, or even working as hard as you know you should. Today has the possibility of bringing the past back into focus. You need to stay strong and not let this happen. The past needs to remain in the past, this includes how you used to do and handle things, and certain situations. Be strong and fight for your future.