Dagens Tarot Kort 1 November 2019

Dagens Tarot Kort 1 November 2019

Ypperste prestinnen og tre av beger

Noen ganger blir vi påminnet om de som har gått bort, og alt som har endret seg i prosessen. Gjør dagen i dagen for å feire både de levende og de døde. Omgi deg med mennesker du er glad i venner og familie, og husk de som har gått bort. I dag er ikke en dag å tilbringe hjemme alene eller at du ønsker ting er anderledes. Du må feire livet som du har levd og livet du lever i dag.

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Ring ev av våre veiledere nå.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

The high priestess and three of cups

Sometimes we are reminded of those who have passed away, and all that has changed in the process. Making today a day for celebrating both the living and the dead. Surround yourself with people you love friends and family, and remember the ones that have passed. Today is not a day to be spent at home alone or wishing things where different. You need to celebrate the life that has been lived and the life you are presently living.