Hvorfor Feires Halloween

Hvorfor Feires Halloween

Skrevet av Tuva Elena

På samme dag rundt år 800–900 feiret nemlig kelterne nyttår, som de kalte "Samhain" og datoen er 31. oktober. En dag full av redsel og uhygge for den keltiske befolkningen. Og grunnen var at i deres tro så sto de døde opp for å hjemsøke de levende og for å finne veien til dødsriket.

Da kledde kelterne seg ut for å skremme gjenferdene, de onde åndene, slik at de skulle tro at de også hadde stått opp fra de døde. De tente på neper og brukte dem som lykter for å holde åndene på avstand, og de satte ut mat på de dødes graver, slik at de ikke bosatte seg andre steder på jorden.

Selv om kvelden var grepet av uhygge og redsel så var det også en fest hvor de tok farvel med det gamle året og ønsker det nye velkomment.

Grunnen til at gresskar blir brukt i dag i stedet for neper er at når de irske emigranter og kelternes etterkommere tok med tradisjonen til USA på 1800 tallet måtte de forandre på det med neper da det ikke kunne leveres så mye neper som, Irene hadde vært vant til. Og etterkommerne fant gresskaret og at det kunne skjæres ut og settes lys i dem. Og den 31. oktober ble lansert.

De satte også ut gresskar på gravene for det at de trodde at en hodeløs mann vil stå opp av graven og hugge hode av en levende mann for så og plasser hodet på sin egen kropp. Derfor plassert de et gresskar på gravene for å skremme bort den hodeløse mannen.

Knask eller knep

På Halloween vandrer mange barna fra hus til hus ”knask eller knep". (Eller "trick or treat".) Skikken er trolig en kristen tradisjon som har oppstått med basis i den kristne allerhelgenensdag som ble innført i 998.

Kirken ga da denne dagen i året, tiggerne lov til å be om sjelekaker slik at det kunne settes ut til de døde. Og da ut fra et ønske om å kunne utrydde den keltiske skikken.

Det har man jo ikke greid den lever jo enda, om den er kristen eller den keltiske troen som er riktig for dagen i dag. Det vet jeg ikke, men jeg vet at i dag ringer det mange barn på døren her hos meg.

Og jeg har tenkt å kle med som en heks i dag og se deres reaksjon TRICK or TREAT.

Hvorfor Feires Halloween