Dagens Tarot Kort Torsdag 31 Oktober 2019

Dagens Tarot Kort Torsdag 31 Oktober 2019

Tårnet og syv av staver

Dagens kort representerer en utfordring som kan være relatert til arbeid og hvordan andre behandler deg. Det kan være noen eller noe som prøver å hindre deg i å komme deg videre. Kanskje kan du føle at grunnlaget du har bygget begynner å kollapse og at du kjemper med all styrke for å holde deg det oppe. Nå er ikke tiden for å stoppe eller gi opp. Ja, det er en kamp, men det er en viktig kamp. Du må se hva som fungerer og hva som må bort. Fokuser på hvordan du kan forbedre situasjonen uten å måtte starte på nytt. Se dette som en advarsel om at ting ikke eller ikke har beveget seg i riktig retning, og at du nå har en sjanse til å endre dette før det skader din fremtid. Tro på deg selv og at du kan fikse det, og det vil du.

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Ring ev av våre veiledere nå.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

Tower and seven of wands

Today’s cards represent a challenge that may be related to work and how others treat you. There might be someone or something trying to stop you from moving forward. Perhaps you might feel like the foundation you have built is starting to collapse and you are fighting with all your might to keep yourself going. Now is not the time to stop or give up. Yes, its a struggle but an important one at that. You need to see what is working and what isnt. Focus on how you can improve the situation without having to start again. See this as a warning that things aren't or haven't been moving in the right direction, and you now have a chance to change this before it does any real damage to your future. Believe in yourself and that you can fix it, and you will