Dagesn Tarot Kort Onsdag 30 Oktober 2019

Dagesn Tarot Kort Onsdag 30 Oktober 2019

Narren og esset av sverd.

Dagens kort indikerer en ny mental utfordring, en ny måte å tenke på. Dette er en ny start for deg til å få harmoni med følelsene og tankene dine, slik at du kan nå dine mål raskere. Disse kortene innebærer at ting må skje nå. Dette har ikke bare å gjøre med din mentale måte å tenke på, men også de psykiske handlingene du trenger å gjøre. Tidspunktet er nå, ikke vær redd for å ta risiko, så lenge tankene og hjertet ditt sammarbeider er du på rett vei. Vær også åpen for veiledning og ta imot rådene universet gir deg.

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Ring ev av våre veiledere nå.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

The fool and ace of swords.

Today’s cards indicate a new mental challenge, a new way of thinking. This is a new start for you to gain harmony with your feelings and thoughts, helping you achieve your goals quicker. These cards imply that things need to happen. This isn't just to do with your mental way of thinking, but also the psychical actions you need to take. The timing is now, don't be afraid of taking risks, as long as your mind and heart are in it together you are on the right path. Be also open to guidance and take the advice the universe tells gives you.