Dagens Tarot Kort Mandag 28 Oktober 2019

Dagens Tarot Kort Mandag 28 Oktober 2019

Månen og fire av sverd.

Når du Over analysere enhver situasjon i livet ditt, da kan det bli en svært vanedannende og usunn vane. Prøv å fjern noen av disse negative tankene som kommer inn i hodet ditt. Uansett hvilken situasjon du har satt deg inn i, så var det en grunn til det og du vil aldri glemme det. Å dømme deg selv i etterkant og gjenta deg selv, at du kunne ha gjort noe som ga et annet utfall, det vil ikke forandre fortiden, ingenting kan det. Du er sterkere enn hva tankene dine lar deg tro. Stå opp og slutte å sutre ingenting kommer fra ingenting. Det første du må gjøre er å finne noe positivt som du har fokus på, uansett hvor liten eller stor, og slik forandrer du du fremtiden din.

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Ring ev av våre veiledere nå.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

The moon and four of swords

Overanalysing every situation in your life can become a very addictive and unhealthy habit. Try to steer clear of all these negative thoughts that enter your mind in your day to day life. No matter what situation you have put yourself in there was a reason for it like there always is never forget that. Judging yourself in the aftermath and repeating to yourself you could have created a different outcome won't change the past, nothing can remember that. You are stronger than what your mind is letting you believe. Get up and stop sulking nothing comes from nothing. The first thing to do is see a positive thing you have a focus your day on that no matter how small or big.