Dagens Tarot Kort Søndag 27 Oktober 2019

Dagens Tarot Kort Søndag 27 Oktober 2019

Lykkehjulet og ti av sverd.

Kortene viser at alt ikke er tapt. Det har vært mye hick ups og mental ustabilitet, og på noen måter kan du til og med føle at du har truffet bunnen. Dette antyder at det er veldig viktig for deg å gjøre alt du kan for å se positiviteten i din nåværende situasjon og forstå at den eneste veien nå er fremover. Du kan ikke gå lavere enn dette. Bruk kraften i deg selv til å kjempe gjennom og finne en ny vei mot lykke. Prøv noe nytt eller begynn å meditere, dette kan hjelpe deg å se at livet ikke er over bare fordi det kan føles slik. Tro på deg selv!

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Ring ev av våre veiledere nå.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

The wheel of fortune and ten of swords

The cards show you that all is not lost. There have been a lot of hick ups and mental instability and in some ways, you might even feel like you have hit rock bottom. This suggests that it is very important for you to do everything you can to see the positivity in your present situation and understand that the only way now is forward. You can’t go any lower than this, you are at rock bottom. Use the power in yourself to fight through and find a new path towards happiness. Try something new or start to meditate, this can help you see that life isn't over just because it might feel that way. Believe in yourself!