Dagens Tarot Kort Lørdag 26 Oktober 2019

Dagens Tarot Kort Lørdag 26 Oktober 2019

Djevelen og åtte av beger.

Dagens kort representerer en transformasjon i livet ditt. Hvis du ikke prøver å gi slipp på fortiden og følelsesmessig legge ting til side, vil du mest sannsynlig ikke kunne gå fremover slik du behøver. Spør deg selv dette, hva er det som holder deg tilbake? Å være redd for endring er normalt, spesielt for følelsesmessige endringer. Men dette har å gjøre med tryggheten din, fremtiden din og hvordan du føler deg i livet ditt. Dette kan ikke være en enkel overgang, så prøv å løsne strengene og se ting fra et annet perspektiv. Husk at alt du gjør har konsekvenser, så selv om det virker vanskelig, kan du prøve å ikke la det trekke deg ned, da tankene dine kan prøve å manipulere deg til å tro at det vil løse seg selv. Bare slipp sakte men sikkert, all den emosjonelle bagasjen du ønsker ikke å ta med deg fremover. Dette kan dreie seg om følelser rundt tidligere hendelser eller personer som må slippes.

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Ring ev av våre veiledere nå.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

The devil and eight of cups

Today’s cards represent a transformation within your life. It might be time to just walk away. If you don’t try to let go of the past and emotionally set things aside you will most likely not be able to move forward the way you might need to. Ask yourself this, what is it that is holding you back? Being scared of change is normal, especially for such emotional ones as these. But this is to do with your security, your future, and how you feel in your life. I.e it's very important. This might not be an easy transition, so try to loosen the strings and see things from a different perspective. Keep in mind that all you do has consequences, so even if it seems hard, try not to let it pull you down as your mind might try to manipulate you into believing it will solve itself. Just let go slowly but surely of all the emotional baggage, you don't wish to take with you into your future possibilities. This may be about feelings surrounding past events or people that need to be let go of.