Dagens Tarot Kort Lørdag 19 Oktober 2019

Dagens Tarot Kort Lørdag 19 Oktober 2019

Magikeren og fem av staver.

I dag kan du føle som om du kjemper en indre kamp. Pass på at din stemme eller mening blir hørt av de rundt deg. Dette kan være en arbeidskollega, forretningspartner eller romantisk partner. Dette er ikke en enkel prosess, men det er viktig at du ikke gir deg, da ideene dine kan føre til suksess mye raskere. Du har alt til din disposisjon, til og med universet er på din side. Bruk alle verktøyene dine, du har kanskje ikke alle svarene, men du har mange av dem, så det er på tide å sette planen ut i live. Ikke gi opp, andre vil kanskje ikke se hva du prøver å projisere på dem nå, men til slutt vil de gjøre det

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Få en personlig lesning nå fra en av våre klarsynte veiledere.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

Magician and five of wands.

Today you might feel as though you are fighting a battle within. Tying to get your voice or opinions heard by those around you, This can be a work colleague, business partner or romantic partner. This might not be an easy process, although it is vital you don't back down as your ideas can lead to the road of success a lot quicker. You have everything at your desposal, even the universe is on your side. Use all your tools you might not have all the answers but you do have many of them so its time to put the plan in action. Don't give up, others might not see what you are trying to project onto them now but in the end, they will.