Dagens Tarot Kort Onsdag 16 Oktober 2019

Dagens Tarot Kort Onsdag 16 Oktober 2019

Rettferdigheten og fire av mynter.

Avgjørelsene du tar nå kan ha langsiktige effekter på alle ting, både for deg selv og andre som er knyttet til livet ditt. Handlinger du har tatt tidligere vil bli analysert nøye. Hvis du har blitt gjort noe urett kan kortetene gi deg lettelse. På den annen side, hvis dine handlinger har forårsaket smerte for andre, fungerer kortene som en advarsel om at ting må gjøres riktig. I dag handler alt om karma, spesielt i det økonomiske arbeidslivet ditt. Så husk, behandle andre hvordan du ønsker å bli behandlet. Ikke vær grådig, men vær heller ikke altfor sjenerøs, det er viktig at du holder balansen mellom disse to.

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Få en personlig lesning nå fra en av våre klarsynte veiledere.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

Justice and four of pentacles.

The decisions that you make now may have long-term effects on all things, both for yourself and others connected to your life. The decisions that you have made in the past will be carefully analyzed. If you have been wronged, the card's appearance may bring you relief. On the other hand, if your actions have caused pain to others, the cards serve as a warning that things need to be made right. Today is all about karma, especially within your financial work life. So remember, treat others how you would like to be treated. Don't be greedy but also don't be overly generous, it is vital that you keep the balance between the two going.