Dagens Tarot Kort Mandag 14 Oktober 2019

Dagens Tarot Kort Mandag 14 Oktober 2019

Magikeren og seks av staver.

Kortene forteller at du har klart å utnytte styrken og talentene dine, slik at du kunne få til et vellykket resultat i livet ditt. I øyeblikket hvor det er angst eller mye stress, har du vært i stand til å være rolig hele tiden. Husk at du er sterk, så skap din indre verden og den ytre vil følge etter. Dette antyder at tiden for å iverksette tiltak er akkurat nå, og eventuelle å holde tilbake vil bety at du mister muligheten til å bli den beste versjonen av deg selv. Enkelte valg må tas, og disse kan gi store endringer fremover. Benytt deg av den magiske kraften til å skape den verden du ønsker deg mest.

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Få en personlig lesning nå fra en av våre klarsynte veiledere.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

The magician and six of wands.

The cards indicate that you have managed to harness the strengths and talents that you have within you in an attempt to bring a particularly successful outcome in your life. In moments where there is anxiety or great stress, you have been able to remain calm throughout. Remember that you are powerful, create your inner world and the outer will follow. This also suggests that the time to take action is now, and any signs of holding back would mean missing the opportunity of becoming the best version of yourself. Certain choices will have to be made, and these can bring great changes to come. Harness some of the Magician's power to make the world that you desire most.