Dagens Tarot Kort Søndag 13 Oktober 2019

Dagens Tarot Kort Søndag 13 Oktober 2019

Skjebnehjulet og fire av staver.

Disse kortene symboliserer sikkerheten din, hvordan du føler deg hjemme og i familielivet. Hvis ting ikke går så bra som du vil, skal du ikke bekymre deg, hjulet snur alltid. Det som kommer opp må komme ned, og det som er nede, må komme opp. Dette betyr at ting kan bli bedre eller verre alt det avhenger av hvor energien din er fokusert og det er fordi du er den eneste som kan stabilisere den. Det er veldig viktig i dager som i dag å behandle andre som du ønsker å bli behandlet selv, med respekt og ydmykhet. Fokuser på de viktige tingene i livet ditt og la alt annet ligge.

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Få en personlig lesning nå fra en av våre klarsynte veiledere.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

Wheel of fortune and four of wands

These cards symbolize your security, how you feel around your home and family life. If things are not going as well as you want them to, then don't worry, the wheel always turns. What comes up must come down, and what is down must come up. This means that things can become better or worse all it depends on is your energy as you are the only one that can stabilize it. It is very important in days like today to treat others how you would want to be treated, with respect and humility. Focus on the important things in your life and leave everything else behind.