Dagens Tarot Kort Lørdag 12 Oktober 2019

Dagens Tarot Kort Lørdag 12  Oktober 2019

Eremitten og ti av beger.

Noen ganger er det viktig å distansere deg litt fra omverdenen. Tøm hodet, slik at du kan få indre ro og klarhet over situasjonen. Du føler deg kanskje litt overveldet av familie og kjære, og dette kan være litt for mye å håndtere for deg. Dette kan til og med gjøre deg veldig følelsesladet og til og med litt usikker på fremtiden din. Lukk øynene og pust dypt. Se etter svarene inne i deg. Still deg spørsmålene du trenger å få svar . Din indre visdom vil lede deg på riktig vei alt du trenger å gjøre er å lytte. Meditasjon er et godt verktøy for å hjelpe deg med å få kontakt med ditt høyere selv. Selv om det er viktig å ha et sunt forhold til familien og dine kjære, er det ekstremt viktig å ha et godt forhold med deg selv.

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Få en personlig lesning nå fra en av våre klarsynte veiledere.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

The hermit and ten of cups.

Sometimes it's important to distance yourself a bit from the outside world. Clear your head, get some inner peace and clarity in your situation. You may be feeling a bit overwhelmed by family and loved ones, and this may be a bit too much to handle at the moment for you. This may even make you very emotional and even a little unsure about your future. Close your eyes and take a deep breath. Look for the answers within. Ask yourself the questions you need answers too. Your inner wisdom will guide you onto the right path all you have to do is listen. Meditation is a good tool to help you connect with your higher self. Although it's important to have a healthy relationship with your family and your loved ones, it is extremely important to have one with yourself.