Dagens Tarot Kort Fredag 11 Oktober 2019

Dagens Tarot Kort Fredag 11 Oktober 2019

Dommen og pasje av staver.

Betydningen av kortene fokuserer på øyeblikket når vi reflekterer og vurderer oss selv og våre handlinger. Det er gjennom selvrefleksjon at vi har ett tydeligere og objektiv forståelse av hvor vi er nå, og hva vi trenger å gjøre for å vokse som ett menneske. Det kan ha vært et øyeblikk der det ikke er noe å se tilbake. Det kan også indikere at du er i en periode med oppvåkning, samt videre av din egen selv refleksjone. Du har nå en klarere ide om hva du trenger å endre og hvordan du trenger å være sann mot deg selv og dine behov. Dette kan bety å gjøre små endringer i ditt daglige liv eller gjøre store endringer som ikke bare påvirker deg, men menneskene i nærheten.

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Få en personlig lesning nå fra en av våre klarsynte veiledere.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

Judgment and page of wands.

The meaning of the cards focuses on the moment when we reflect and evaluate ourselves and our actions. It is through self-reflection that we can have a clearer and objective understanding of where we are now, and what we need to do to grow as humans. There may have been a moment where there is no looking back. It can also indicate that you are in a period of awakening, brought on by the act of self-reflection. You now have a clearer idea of what you need to change and how you need to be true yourself and your needs. This can mean making small changes to your daily life or making huge changes that not only affect you but the people close to you.