Dagens Tarot Kort Onsdag 9 Oktober 2019

Dagens Tarot Kort Onsdag 9 Oktober 2019

Den hengte mannen og tre av beger.

Betydningen bak kortene representerer en periode med lykke og feiring. Du vil kunne glemme bekymringene i hverdagen din, og vil kanskje tilbringe kvalitetstid med familie og venner. Husk at å iverksette tiltak ikke alltid er den beste løsningen, og i visse tilfeller kan det å gi deg like mye om ikke flere fordeler å avstå fra å gjøre det. Dette betyr at visse handlinger eller beslutninger som må iverksettes riktig, sannsynligvis vil bli utsatt, selv om det haster med å handle i dette øyeblikket. I dag er du ikke ment til å ta viktige beslutninger og valg for fremtiden din. I dag handler det mer om å være avslappet. Det kan hende du må ta et skritt tilbake for å se hele bildet. Slik at når riktig tidspunkt presenterer seg, vil du ta de riktige valgene.

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Få en personlig lesning nå fra en av våre klarsynte veiledere.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

The hanged man and three of cups.

The meaning behind the cards represents a period of happiness and celebration. You will be able to forget the worries of your daily life and may want to spend quality time with family and friends. Keep in mind that taking action is not always the best solution, and in certain cases refraining from doing so might bring you just as much if not more benefits. This means that certain actions or decisions which need to be properly implemented are likely to be postponed, even if there is an urgency to act at this particular moment. Today you are not meant to make important decisions and choices for your future. Today is more about being relaxed. You may need to take a step back to see the whole picture. So that when the right time presents itself, you will make the right choices.