Dagens Tarot Kort Mandag 7 Oktober 2019

Dagens Tarot Kort Mandag 7 Oktober 2019

Narren og esset av sverd.

I dag kan det være en av de dagene hvor du føler at du må begynne på nytt, finne noe nytt å gjøre med livet ditt, da ingenting ser ut til å gå slik det skal. Selv om et nytt eventyr ikke er en dårlig idé, så er det ikke på tide å gi opp det du holder på med nå. Ja, kortene symboliserer en ny begynnelse, men også en ny måte å tenke på. En ny måte å mentalt planlegge trinnene dine fremover, og gi deg en sterkere mulighet for suksess. Se på hvordan du har gjort ting så langt, analyser trinnene dine og finn hvor feilene er og hvordan du kan forbedre deg. Du er sterkere enn du tror, så ikke begrens deg selv bare fordi det ikke skjer akkurat nå. Dessverre har alt i dette universet en spesiell tid og det er bare ikke tiden ennå for at ting går slik du hadde tenkt det. Så gjør det beste ut av tiden nå til den riktige tiden kommer.

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Få en personlig lesning nå fra en av våre klarsynte veiledere.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

The fool and ace of swords

Today might be one of those days where you feel that you must start again, find something new to do with your life as nothing seems to be going the way it should. Although a new adventure isn't a bad idea, it's not time to give up on your current ones just yet. Yes, the cards symbolize a new beginning, but also a new way of thinking. A new way of mentally planning your steps forward, giving you a stronger possibility of success. Look at how you have been doing things so far, overanalyse your steps and find where the faults are and how you can improve. You are stronger than you think so don't limit yourself just because it's not happening right now. Unfortunately in this universe we live in everything has a special timing, and it's just not time yet for things to go the way you want them to. So make the best of now until the time is ready.