Dagens Tarot Kort Tirsdag 1 October 2019

 

Solen og ni av beger.

Livet er vakkert uansett hvordan du ser på det. Ja, noen dager kan vi føle oss som om vi ikke har noe å leve for, selv om dette ikke er sant. vi har alt og leve for. I dag er en dag å feire, ikke ta alt så alvorlig. prøv og omgi deg med barne energi. Fokuser på hvordan de ikke har noen beskymringer i verden, så hvorfor skal vi bekymre oss så mye. Når vi stresser oss for fremtiden vår sender ut til universet og mer stress og mer bekymring kommer vår vei. Prøv og bruk i dag for å gi slipp på alt ansvaret du kan gjøre i morgen. Oppfør deg litt barnslig, la gå og være fri. I dag handler om å leve til det fulle. Gi deg selv litt fri, slik at du virkelig kan sette pris på de menneskene du har rundt deg eller til og med alt du har oppnådd.

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Få en personlig lesning nå fra en av våre klarsynte veiledere.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

The sun and nine of cups.

Life is beautiful no matter what way you look at it. Yes, some days we may feel as if we have nothing to live for, although this is so not true, we have everything to live for. Today is a day to celebrate, don't take life so seriously surround yourself with children. Focus on how they don't have a care in the world, so why should we worry so much. When we stress and worry about our future, then all we are sending out to the universe is more stress and more worry. Try and use today to let go of all the responsibilities and all the stress that you can do tomorrow. Act a bit childish, let go and be free. Today is about living to the fullest. Give yourself some time off, so you can really appreciate the people you have around you or even everything you have accomplished. Remember though today is about sharing, so share your emotions with the wold.