Dagens Tarot Kort Mandag 30 September 2019

Dagens Tarot Kort Mandag 30 September 2019

Rettferdighet og to av sverd.

Livet handler om de valgene vi tar. Enten vi sier ja eller nei, går til venstre eller høyre. Vel, dagens kort understreker viktigheten av å være balansert når du tar disse beslutningene. Ikke bare si ja for å si ja eller si nei for å si nei. Vei alternativene opp mot hverandre og velg det som er best for deg. Du har et mentalt valg å ta mellom bane A eller B. Balansen mellom ditt private og ditt arbeidsliv, dine mentale holdninger og din fysiske holdning til livet. Avgjørelsene du tar nå i dag eller i løpet av denne uken, kan ha langsiktige effekter. Så vær smart i det du bestemmer deg for å velge.

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Få en personlig lesning nå fra en av våre klarsynte veiledere.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

Justice and two of swords.

Life is about the choices we make. Whether we say yes or no, go left or right. Well, today's cards emphasize the importance of being balanced,when making these decisions. Don't just say yes to say yes or say no to say no. Way the options against one another and pick the best one for you. You have a mental choice to make between path A or B. The balance between your private life and your work life, your mental attitude and your physical attitude towards your life. The decisions that you make now today or within this week may have long-term effects. So be clever in what you decide to choose.

Legg igjen en kommentar