Dagens Tarot Kort Fredag 27 September 2019

Rettferdighet og ti av beger.

Fra denne gledelig possisjonen som kortene viser så legemliggjør det lykke, glede, tilfredshet og følelsesmessig tilfredshet i familien, forholdet eller rundt vennene dine. Det representerer en idyllisk tilstand av komfort, harmoni, fred og kjærlighet som får deg til å føle deg som om du er i paradiset. Det er her alle dine drømmer, ønsker, behov og ønsker blir oppfylt, og du føler en fullstendig følelse av tilfredshet. En annen mening med kortene er sannheten. Sannheten må skje, og det kan ikke komme fra andres munn og sladder. I stedet er det basert på fakta. Lær sannheten om andre og deg selv, snakk og kjenn sannheten før du avsetter en dom. Det kan dreie seg om livet ditt, karrieren eller bare en viktig beslutning du må ta. Hvis du har vært usikker på noe, er det på tide å få en løsning en gang for alle.

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Få en personlig lesning nå fra en av våre klarsynte veiledere.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

Justice and ten of cups.

From its joyful depiction, we can assume that the cards embody happiness, joy, contentment and emotional satisfaction in your family, relationship or companion. It represents an idyllic state of comfort, harmony, peace and love which makes you feel like you are in paradise. This is where all your dreams, wants, needs and wishes have been fulfilled, and you feel a complete sense of satisfaction. Another meaning of the cards is truth. Truth must come to pass, and this cannot be found from the mouths and gossip of others. Instead, it's based on facts. Learn the truth about others and yourself, speak and know the truth before passing a judgment. It could be about your life, career or just an important decision that you need to make. If you have been unsure about something, it is time to get a solution once and for all.

Legg igjen en kommentar