Dagens Tarot Kort Mandag 23 September 2019

Dagens Tarot Kort Mandag 23 September 2019

Døden og fire av staver.

Kortene viser at en intens fase i livet ditt er slutt, og en ny positiv fase er i ferd med å starte. Det er på tide at du nå stenger ut det gammelt, så nytt kan komme til deg. Fortiden må plasseres bak deg slik at du kan fokusere energien din på det som ligger foran deg. Dette antyder også at du kommer til å gå gjennom en stor endring, overgang eller transformasjon i livet ditt. Den gamle versjonen av deg trenger å 'dø' for at du skal kunne finne deg selv igjenn. Dette kan være en skummel tid for deg fordi du kan være usikker på hva som vil skje i fremtiden, selv om noen ganger usikkerheter kan være en god ting, spesielt i dette tilfellet. Framtiden din er full av muligheter, ikke vær redd for nødvendigheten av tynn endring, det vil vise seg å være veldig positivt.

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Få en personlig lesning nå fra en av våre klarsynte veiledere.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

Death and four of wands.

The cards show you that one major phase in your life is ending and a new one is about to start. It is time for you now to close one door, so the new one can open. The past needs to be placed behind you so you can focus your energy on what is ahead of you. This also suggests that you are going to go through a major change, transition, or transformation in your life. The old version of you needs to ‘die’ to allow the new you to be created. This can be a scary time for you because you may be unsure of what will happen in the future, although sometimes uncertainties can be a good thing, especially in this case. Your future is full of possibilities don't be afraid for the necessity of thins change it will turn out to be a very positive one.

Legg igjen en kommentar