Dagens Tarot Kort Søndag 22 September 2019

Sola og kongen av staver.

Dagens kort viser at på grunn av alt du har got igjennom,så har du en sterk følelse av selvtillit som skinner gjennom deg. Livet har lært deg godt. På grunn av dine egen personlige oppfyllelser gir du andre inspirasjon og glede. Mennesker blir trukket til deg fordi de er i stand til å se den varme og vakre energien du bringer inn i deres liv. Du har en klar visjon om hvor du vil hen, og nå manifesterer du den visjonen med støtte fra de rundt deg. Andre trekker naturlig mot deg fordi du er karismatisk, fokusert og bestemt, og de tror på deg og dine visjoner. De vil være en del av det du viser, og er her for å støtte deg hundre prosent veien.

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Få en personlig lesning nå fra en av våre klarsynte veiledere.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

The sun and king of wands.

Today's cards show that due to everything you have been through you now have a strong sense of confidence shining through you. Life has taught you well. Because of your own personal fulfilment, you provide others with inspiration and joy as well. People are drawn to you because they are capable of seeing the warm and beautiful energy which you bring into their lives. You have a clear vision of where you want to go, and now you are manifesting that vision with the support of those around you. Others naturally gravitate towards you because you are charismatic, focused and determined, and they believe in you and your visions. They want to be a part of what you are manifesting and are here to support you one hundred per cent of the way.

Legg igjen en kommentar