Dagens Tarot Kort Fredag 20 September 2019

Dagens Tarot Kort Fredag 20 September 2019

Solen og fem av mynter.

Dagens kort indikerer lykke, men heller ikke gå bort fra muligheter. Du må holde hodet opp og la solkortet ta bort dine bekymringer. Påminn deg om virkeligheten er at ingenting varer evig, spesielt hvis du har en vanskelig tid. Vær også oppmerksom på virkeligheten som vi alle er koblet til og som om noen vil hjelpe deg, er det en velsignelse for dem, så vel som en velsignelse for deg. Ikke prøv å gjøre alt på egen hånd. Ha tro på at tingene vil bli bedre - fordi de vil.

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Få en personlig lesning nå fra en av våre klarsynte veiledere.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

The sun and five of pentacles.

Today’s cards indicates happiness but also don’t walk away from possibilities. You need to keep your head up and let the sun card take away your worries. Remind yourself of the reality that nothing lasts forever, particularly if you are having a difficult time. Also stay mindful of the reality that we are all connected and that allowing someone to help you is a blessing to THEM as well as a blessing to you. Do not try to do everything all on your own. Have faith that things will get better - because they will.

Legg igjen en kommentar