Dagens Tarot Kort Torsdag 19 September 2019

Dagens Tarot Kort Torsdag 19 September 2019

Skjebne hjulet og ni av beger.

Du har kanskje kjempet for å finne meningen og gleden etter noen vanskeligheter du har opplevd , du har kjent på de mange forskjellige tingene livet har å by på. Kortene kommunisere at livet består av både gode og dårlige tider, og at syklusen kan vi dessverre ikke kontrollere. Husk at når du har gode øyeblikk i livet ditt, må du sørge for at du nyter dem til det fulle, for det som kommer opp må alltid komme ned på en eller annen måte. Det samme gjelder - når du er i en dårlig situasjon, ting vil til slutt bli bedre igjen. Hvor den lander er like tilfeldig som tilfeldigheter - du kan finne deg selv i toppen eller bunnen, men husk at uansett utfallet vil det ikke vare evig, fordi hjulet alltid fortsetter å gå rundt. Hver utfordring får oss til å lære mer om oss selv, hjelpe oss med å bli sterkere hver gang, og sakte men sikkert definere hvem vi virkelig er og hva vi virkelig fortjener i livet. Dette er skjønnheten i livet.

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Få en personlig lesning nå fra en av våre klarsynte veiledere.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

Wheel of fortune and nine of cups.

You may have struggled to find purpose and joy after certain losses, you have tasted the different things that life has to offer. The cards turn evermore, seemingly to communicate that life is made up of both good and bad times, and that the cycle is one that we cannot control, unfortunately. Remember that when you have good moments in your life, make sure that you enjoy them to the fullest, for what comes up must always come down in some way. The same is true in reverse - when you are in a bad situation, things will eventually become better again. Where it lands is as random as chance - you may find yourself at either the top or bottom, but remember that no matter what the outcome is it wont last forever, because the wheel always keeps turning. Each challenge we are given makes us learn more about ourselves, Helping us become stronger each time, and slowly but surely defining who we really are and what we really deserve in life. This is the beauty of life.

Legg igjen en kommentar