Dagens Tarot Kort Onsdag 18 Sepember 2019

Vognen og fire av staver.

Den sentrale beskjeden som kortene gir deg i dag, er at du må opprettholde fokusen, selvtilliten og besluttsomheten gjennom denne prosessen du er i . Hvis du har planlagt, ønsker eller trenger å flytte, så må du kanskje pusse opp huset ditt eller starte et nytt prosjekt som involverer bolig. Da er tiden . Kortene viser at du bør forfølge dette med en strukturert og ordnet tilnærming. ikke demp drømmene dine, men du skal ikke være urealistiske rundt din nåværende situasjon. Dette er en tid med handling og fysiske bevegelser. Dette er perfekt tidspunktet for deg å komme sammen med dine vakre venner og familie, ikke isoler deg.

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Få en personlig lesning nå fra en av våre klarsynte veiledere.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

Chariot and four of wands.

The key message the cards bring you today is that you must maintain focus, confidence, and determination through this process in your life. If you have been planing, want or need to move, maybe you want to renovate your home or start a new project involving housing. Then now is the time. The cards show that you should pursue this with a structured and ordered approach. don't dampen on your dreams but also don't become unrealistic about your current situation.  This is a time of action and physical movement. This is the perfect time for you to get together with your lovely one's friends and family, don't isolate yourself.

Legg igjen en kommentar