Dagens Tarot Kort Mandag 16 September 2019

Dagens Tarot Kort Mandag 16 September 2019

Hermiten og kongen av sverd.

Du føler at du trenger å være litt alene. Vær aldri redd for å ta denne sjansen til å reflektere, da det kan hjelpe deg å rydde tankene dine for all rotet som følger med i hverdagen. Kortets betydning viser også at du må være streng i rollen din, samtidig som du sikrer at du har klarhet i sinnet til enhver tid. Når du bedømmer en situasjon, må du vurdere alle mulige ideer for å gjøre opp en passende mening. Du må forlate følelsene dine for å opprettholde rasjonell meninger til enhver tid. Kortenes meninger antyder at du bør ta deg tid til å resonnere med andre og være oppriktig med de observasjonene du har gjort.

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Få en personlig lesning nå fra en av våre klarsynte veiledere.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

The hermit and king of swords.

You are currently contemplating that you may need some time alone. Never be afraid to take this chance to reflect, as it could help you clear your mind of all the clutter that comes with everyday life. The card's meaning also shows that you need to be stern in your role while ensuring that you have clarity of mind at all times. When judging a situation, you need to consider all the possible consequences to make an appropriate judgment. You will need to leave your emotions out of the judgment so as to maintain rational thinking at all times. The card's meaning suggests that you should take time to reason with others and be candid with the observations that you have made.

Legg igjen en kommentar