Dagens Tarot Kort Lørdag 14 September 2019

Djevelen og seks av beger.

I dag er det en mulighet for at du kan motta dårlige nyheter. Dette kan være i forhold til familie og venner. Noe er ikke er så bra som du hadde håpet eller ønsket det skulle være. Uansett hva universet gir oss, husk at vi vil komme sterkere ut av det hver gang. Forsøk å ikke sette deg selv i situasjoner der alt du gjør er å overleve. Overlevelse er viktig, men det er også viktig å nyte livet. Husk at du har mye å leve for og du fortjener å bli behandlet bra. Vær sterk og si i fra når andre overdriver.

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Få en personlig lesning nå fra en av våre klarsynte veiledere.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

The devil and six of cups

Today there is a possibility that you may receive some bad news. This may be in regards to family and friends. Something isn't as good as you would have hoped or liked it to be. No matter what the universe throws at us remember we come out stronger from it each time. Try not to put yourself in situations where all you do is survive. Survival is important but so is living. Remember you have a lot to live for and don't deserve to get treated like this by no one. Stay strong and put your foot down when others are overstepping.

Legg igjen en kommentar