Dagens Tarot Kort Mandag 2 September 2019

Eremitten og pasjen av sverd.

Kortene antyder at du er i en fase av introspeksjon der du trekker oppmerksomheten innover og prøver å lete etter svar. Du kan trenge en periode med indre refleksjon, vekk fra de gjeldende kravene til din posisjon og hverdag. Vær aldri redd for å ta denne sjansen til å reflektere, det kan til og med hjelpe deg med å utføre en idé som du har hatt en stund nå. At du er ganske lidenskapelig opptatt av og ikke kan vente med å dele fremgangen med andre. Det kan også hjelpe deg med å rydde tankene dine for alt det rotet som følger med hverdagen, og hjelpe deg med å få et tydeligere perspektiv på fremtidsplanene dine.

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Få en personlig lesning nå fra en av våre klarsynte veiledere.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

Hermit and page of swords.

The cards suggest that you are in a phase of introspection where you are drawing your attention inwards and trying to look for answers within. You may be in need of a period of inner reflection, away from the current demands of your position and daily life. Never be afraid to take this chance to reflect, it may even help you execute an idea, that you have been having for a while now. That you are quite passionate about and cannot wait to share the progress with others. Also, it could help you clear your mind of all the clutter that comes with everyday life and help you gain a clearer perspective on your future plans.

Legg igjen en kommentar