Dagens Tarot Kort Lørdag 31 August 2019

Dagens Tarot Kort Lørdag 31 August 2019

Hierofant og sverdens konge.

Dagens kort antyder at du bør forbli objektiv i din nåværende situasjon - for at du skal kunne fastslå sannheten du trenger for å holde deg til fakta. I dag er ikke en dag å snakke i munnen til alle, i dag er en dag for intellektuell samtale og det å være sannferdig med hverandre. Styrken din ligger i ditt intellektet. Ved å se fremover og ta autoritet i betraktning, kan det føre til at du gjør din samling av gode ideer til virkelighet. Det er verdi i ambisjonen dine, så søk innenfor og finn styrken du kan ha forsømt.

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Få en personlig lesning nå fra en av våre klarsynte veiledere.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

Hierophant and king of swords.

Today’s cards suggest that you should remain objective in your current situation - in order for you to establish the truth you need to stick to the facts at hand. Today is not a day to run your mouth at everyone, today is a day for intellectual conversation and being truthful with each other. Your strength lies in your intellect. By looking ahead and taking authority into account, it can lead you to turn your collection of good ideas into reality. There is value in your ambition, so search within and find the strength you may have neglected.

Legg igjen en kommentar