Dagens Tarot Kort Fredag 30 August 2019

Dagens Tarot Kort Fredag 30 August 2019

Dommen og syv av staver.

Kortenes menninger indikerer å ta ansvar for handlingene dine og livet ditt, være en god karakterdommer, se sannheten og vite hva du vil. Endringer som du har manifestert kommer mere til, og du vil bli mer av den personen du alltid var ment å være. Men pass litt på at ideene dine ikke er for oppe i skyene. Du må skille det som er ekte og det som ikke er, slik at du kan ta bedre valg. Hvis du ikke er i stand til å ta en beslutning på grunn av de mange alternativene som er tilgjengelige, bør du vurdere fordeler og ulemper ved hvert alternativ for å gjøre det beste valget.

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Få en personlig lesning nå fra en av våre klarsynte veiledere.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

Judgement and seven of wands.

The cards meanings indicate taking responsibility for your actions and your life, being a good judge of character, seeing the truth and knowing what you want. You have manifested changes more consciously by stepping up and becoming more of the person you were always meant to be. Although your ideas may be so up in the clouds, developed only on your imagination. As such, you will need to separate what is real and what is not, so that you can make better choices. If you are unable to make a decision due to the many options that are available, you should evaluate the advantages and disadvantages of each option so that you chose the best one.

Legg igjen en kommentar