Dagens Tarot Kort Lørdag 24 August 2019

Keiserinnen og to av sverd.

I dag handler det om å gjøre opp, og velge en ting fremfor en annen. I denne prosessen er det viktig å se alle alternativene dine og ikke blir blendet av muligheter og sørg for at du ser hele bildet. Dette er ikke en handlingsfylt dag men mer at du setter planene dine på plass. Om det er innen kjærlighet, arbeid eller bare det generelle livet, sørg for at du bestemmer hva du virkelig vil. Ikke la noen andre påvirke disse beslutningene. Det er opp til deg ingen andre. Du er i en vekstprosess, så du må finne ut hva du skal gjøre. Å vente på det perfekte øyeblikket eller fortsette å tenke på det vil ikke hjelpe deg.

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Få en personlig lesning nå fra en av våre klarsynte veiledere.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

Empress and two of swords

Today is all about making up your mind. Choosing one thing over another, turning left or right. In this process, it is important to vary all your options don't get blinded by possibilities make sure you see the full picture. This is not an action-filled day more a day to put your plans in place. Where it be within love, work or just general life, make sure you are deciding what you really want. Don't let anyone else influence these decisions. It is up to you no one else. You are in a process of growth so you need to make your mind up on what to do. Waiting for the perfect moment or carrying on thinking about it won't help you. You need to make your mind up today

Legg igjen en kommentar