Dagens Tarot Kort Lørdag 17 August 2019

Dagens Tarot Kort Lørdag 17 August 2019

Eneboeren og kongen av mynter

Dagens kort tyder på at du kanskje må gå inn i en meditasjonsfase, hvor du trekker oppmerksomheten innover og ser etter svar i deg selv. Selv om det er viktig for deg ikke å være en ekstremist. Ikke gå for mye inn, men finn balansen, slik at du kan pleie evnene dine og få den suksessen du skal ha. Mennesker og samfunn kan presse deg litt for mye, så det er viktig at du holder deg til deg selv og får klarhet i situasjonen din. Du har behov for en periode med indre refleksjon, bort fra de nåværende kravene til deg. Nå er det tid for deg å følge den etablerte måten å gjøre ting på, du er sjefen, la det være slik.

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Få en personlig lesning nå fra en av våre klarsynte veiledere.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

The hermit and king of pentacles

Today's cards suggest that you might need to go into a phase of meditation, where you are drawing your attention inwards and look for answers within yourself. Although it is important for you not to be an extremist. Don't go too much within but find the balance so you can nurture your abilities and gain success. People and society might be pressuring you a bit too much, so it is important that you stay true to yourself and gain clarity in your situation. You are in need of a period of inner reflection, away from the current demands of your position. Now is the time for you to follow the established way of doing things, you are the boss let it be so.

Legg igjen en kommentar