Dagens Tarot Kort Torsdag 15 August 2019

Stjernen og tre av beger.

Tiden for fornyelsen nærmer seg. Du har valgt riktig vei for å gjenopprette din mentale og fysiske helse. Ved å være modige nok til å velge de farligere veiene, vil du inspirere de rundt deg. Du har klart å gå gjennom dette uten å miste håpet. Mens du led, var du kanskje ikke klar over din egen styrke, men du erkjenner nå at tapet hjalp deg med å oppdage din egen motstandskraft og indre kraft. Det er først nå du virkelig kan sette pris på alt du har. Husk at du holder inni deg alt du trenger for din oppfyllelse - det eneste du trenger er mot. For dette har du alle grunner til å glede deg.

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Få en personlig lesning nå fra en av våre klarsynte veiledere.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

The star and three of cups.  

The time of your renewal is approaching. You have chosen the right path to restore your mental and physical health. By being brave enough and having chosen the riskier roads, you have the opportunity to inspire those around you. You have managed to go through this without losing  hope and faith in your future. While you may have suffered along this path and not recognized your own inner strength and power, now you have the opportunity to see that teh loss that there has been has helped you more than it has hurt you. Your inner vissdom just keeps getting stronger.  It is now that you can really appreciate all that you have and all that you have done to get to where you are today. Remember that you hold within you all that you need for your fulfilment - the only thing that you need is courage and the will to do it.

Legg igjen en kommentar