Dagens Tarot Kort Tirsdag 13 August 2019

Ypperste prestinnen og åtte av mynter.

Ikke gi opp ennå. Du har jobbet hardt og du fortsetter å jobbe hardt. Denne handlingsbaserte energien må fortsette for at du skal kunne motta det du har tenkt å ha. Du jobber i harmoni med deg selv og alle rundt deg selv om dette kan forandres raskt. Et konstant spørsmål du spør deg selv, «men er jeg på rett vei» dette gjør det så viktig for deg å tro på deg selv og stole på dine instinkter, at de leder deg på den rette veien og nei dette er ikke en feil. Universet har en regel som sier at alt skjer av en grunn, og viser at utfallet er en million ganger bedre enn når du gikk inn i det.

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Få en personlig lesning nå fra en av våre klarsynte veiledere.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

High priestess and eight of pentacles

Don't give up yet. You have worked hard and still, are working hard. This action-based energy needs to continue in order for you to receive what you are meant to have. You are working in harmony with yourself and everyone around you although this can change quickly. A constant question we ask yourself, «but am I on the right path» makes it then vital for you to believe in yourself and trust your instincts, that they are guiding you down the right path and no this is not a mistake. The universe has one rule everything happens for a reason believe that the outcome is a million times better than when you went into it.

Legg igjen en kommentar