Dagens Tarot Kort Onsdag 7 August 2019

Keiseren og knekten av staver

I dag handler det om ditt engasjement til livet. Hvis du vil at det skal endres, så gjør noe med det, ikke vent på at det skjer av seg selv. Magic fungerer ikke på den måten. Du har full kontroll over fremtiden, bare deg. Vis deg selv at du er fast bestemt på å få det til å fungere og lykkes. Ting kan bevege seg raskt, så vær sikker på at du holder deg på toppen og vet hva du vil ha. Dette er din fremtid, ikke din mor eller dine naboer. Du er den viktigste, så unn deg selv respekten og kjærligheten du fortjener. Du er klar, så gå for det.

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Få en personlig lesning nå fra en av våre klarsynte veiledere.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

Emperor and knight of wands

Today is about your dedication to life. If you want it to change make it so, don't wait for it to magically happen by itself. Magic doesn't work in that way. You have full control over your future, only you. Show yourself that you are determined to make it work and succeed. Things can move at a rapid paste now, so be sure you keep on top of everything and don't let anything be left behind. This is your future, not your mums or your neighbours yours. You are the important one so treat yourself with the respect and love you deserve. You are ready, so go for it.

Legg igjen en kommentar