Dagens Tarot Kort Mandag 29 Juli 2019

Dagens Tarot Kort Mandag 29 Juli 2019

Ypperste prestinnen og to av beger.

Livet handler om partnerskap, enten det er familie, venner, samarbeidspartnere eller kjærlighet. Det må fortsatt være en balanse, du må gi like mye som du tar eller mottar. Uten balanse tar vi ting eller mennesker for gitt og dermed tar de oss for gitt. Husk å behandle andre som du ønsker å bli behandlet selv. Ikke la noen stå igjen det innebære også deg ikke bare alle andre. Livet er en vakker reise, og den er alltid mye søtere når vi har noen å dele den med. Vår mor eller bror, beste venn, ektemann, uansett hvem det er hold dem nær deg, spesielt i dag. I dag er dagen for to ikke en i ensomhet. Kom deg ut og omgi deg med livet. Legg vekk telefonen for en dag og ha fokus på de virkelige tingene i livet, noen ganger er dette viktig for eksistensen.

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Få en personlig lesning nå fra en av våre klarsynte veiledere.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

The high priestess and two of cups

Life is about partnership, whether it be family, friends, business partners or love. There still needs to be a balance, give equally as you take or receive. Without balance we take things or people for granted and let them take us for granted. Treat others like you would like to be treated yourself. Don't leave anyone behind that also entails you not just everyone else. Life is a beautiful journey and it is always that little bit sweeter when we have someone to share it with. Our mother or brother, best friend, husband no matter who it may keep them close to you especially today. Today is the day for two not one in solitude. Get out and surround yourself with life. Put down the phone, leave social media for one day and focus on the real things in life sometimes this is vital importance for existence.

Legg igjen en kommentar