Dagens Tarot Kort Fredag 26 Juli 2019

Dagens Tarot Kort Fredag 26 Juli 2019

De elskede og ridder av mynter.

Kortene kan være en advarsel om at du jobber for hardt, at du er perfeksjonist og kanskje ikke alltid hører på fornuft. Kanskje du kaster bort tiden din, ikke gi opp for lett hvis ting ikke akkurat går din vei. Kortene viser også fordelene man kan ha ved å utføre verdslige, men nyttige ting. De små hverdagslig ting vi må gjøre kan hjelpe deg med å få balansen for de større planene du har. Hjelp deg å jobbe mot målene dine. Du er ute etter å erobre verden, men du må gjøre det ett steg av gangen. Du må lære å gå før du kan løpe. Suksess er ikke bygget på en dag.

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Få en personlig lesning nå fra en av våre klarsynte veiledere.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

The lovers and the knight of pentacles

The cards can be a warning that you are working too hard, being a perfectionist and maybe not listening to reason. Maybe you are wasting your time, when it can be spent well elsewhere, giving up too easily if things don't go exactly your way. The cards also show the benefits one can have of performing mundane but useful things. The little everyday chores we have to do can help you gain the balance for the bigger plans you have. Help you work towards your goals. You are looking to conquer the world but you need to do it one step at a time. You must learn to walk before you can run. Success is not built in one day.

Legg igjen en kommentar